Stor kvalitetsforskjell på nettkatalogene og 1881.no er best i test! 

Du tenker kanskje ikke så mye på hvilken tjeneste du benytter ved søk etter navn, nummer eller adresse? I en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) i august 2017 blir det stadfestet at du bør gjøre nettopp dette. 

Kantar TNS har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse hvor man basert på nummersøk fastnett og mobil samt tekstsøk privat og bedrift har målt de 3 største aktørene innenfor nummeropplysning på nett opp mot hverandre. Mens man på 1881.no har en treffkvalitet på høye 89%, har 180.no 72% og gulesider.no 83%. 

Riktig svar i prosent

1881 – Gule Sider – 180.no

«Det vil være tilnærmet umulig å ha en treffkvalitet særlig høyere enn det 1881.no oppnår i denne undersøkelsen. Dette på grunn av hemmelige/reserverte nummer, skrivefeil m.m. At vi er så langt foran konkurrentene viser at investeringen vi legger i vår database og søkelogikk virkelig bærer frukter».

Dette uttaler en entusiastisk Asgeir Ohr, Administrerende Direktør i Digitale Medier 1881 AS som står bak søketjenesten 1881.no. Ohr sier imidlertid at dette ikke er noe nytt for selskapet, gjennom interne kvartalsvise sammenlikningsundersøkelser foretatt helt siden 2011 har resultatene alltid vært de samme i form av at 1881.no er et hestehode foran konkurrentene: 

Intern kvartalsvis sammenligningsundersøkelse

Intern kvartalsvis sammenligningsundersøkelse kurver

*Utarbeidet i august 2017 og mai 2015 av Kantar TNS, øvrige i intern regi.

Digitale Medier 1881 har utelukkende et nasjonalt fokus med lokale søk og nummeropplysning som sin kjernevirksomhet. Med over 100.000 daglige oppdateringer i sin database er det klart at treffprosenten stiger sammenliknet med andre aktører i markedet, enten det er nettkataloger eller søkemotorer når man er på jakt etter denne type informasjon. I en verden hvor mange ofte bruker søkemotorer som utgangspunkt for sitt søk, viser undersøkelsen at man kanskje skal være noe mer bevisst på valg av aktør ved typiske nummeropplysningssøk. 1881.no – Best i test – Best i Norge.

Om undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen har vært å avdekke ulikheter i oppføringer på tvers av nettkatalogene, og få stadfestet hvilken aktør som har de mest korrekte oppføringene der det er forskjeller. Undersøkelsen måler en kombinasjon av datakvalitet og søkelogikk, og er basert på 600 ulike type søk. Henholdsvis 100 nummersøk fastnett, 200 nummersøk mobil, 150 tekstsøk privat og 150 tekstsøk bedrift. Bakgrunnsmaterialet for søk er hentet fra et tilfeldig utvalg reelle søk foretatt på 1881.no 17. og 22. august 2017 uten å ta hensyn til treffene. Digitale Medier 1881 AS har vært oppdragsgiver for undersøkelsen. Kantar TNS konkluderer med at 1881.no er signifikant bedre enn sine konkurrenter og dermed «best i test».

Kontaktpersoner

Digitale Medier 1881 AS er en del av 1881 Group og er ansvarlig for alle de annonsørfinansierte løsningene under merkevaren 1881. Totalt sett ligger trafikken på ca. 1,4 millioner unike brukere hver eneste uke fordelt på 1881.no og «apper», og er med dette en av Norges største nettkataloger. 1881.no har ved flere anledninger vunnet pris for beste nettkatalog i Europa og bestreber seg på å levere gode produkter på alle plattformer. Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på over 183 millioner kroner og et resultat før skatt på snaue 46 millioner kroner.

Kantar TNS er Norges største aktør innen markedsanalyse og rådgivning. Kantar TNS er en del av den globale Kantargruppen som er eid av WPP. Kantar har 13 selskaper med spisskompetanse innen data og analyse, innsiktsarbeid og rådgivning. Over halvparten av selskapene på Fortune 500 er deres kunder. Kantar TNS viktigste mål er å hjelpe sine kunder til å vokse. Kantar TNS hjelper kundene med å forstå hvilken vei til vekst som gir størst potensial, hvilke utfordringer en vil møte og hvordan potensialet best kan utnyttes. Mer informasjon finnes på www.tns-gallup.no