Åpenhetsloven

For Opplysningen 1881 AS og Digitale Medier 1881 AS ("1881") er det viktig å drive virksomheten ansvarlig. Selskapene støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik dette følger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Selskapene forventer at gruppens leverandører og forretningspartnere gjør det samme, og vil utføre aktsomhetsvurderinger.

Selskapene er omfattet av åpenhetsloven og forpliktelsene til å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Se også

Redegjørelse åpenhetsloven - Digitale Medier 1881 AS (pdf)
Supplier Code of Conduct Digitale Medier 1881 AS (pdf)

Redegjørelse åpenhetsloven – Opplysningen 1881 AS (pdf)
Supplier Code of Conduct Opplysningen 1881 AS (pdf)

 

For ytterligere informasjon vedrørende åpenhetsloven og dokumentasjon, vennligst kontakt vår kundeservice.