Kredittrating

Kredittrating og -logo viser et selskaps kredittverdighet, og en høy rating er et kvalitetsstempel som uttrykker soliditet og levedyktighet. Ratingen, som gjøres på bakgrunn av blant annet økonomi og betalingserfaring, er samtidig en svært pålitelig indikator for konkurssannsynlighet.

Den dagferske ratingen, levert av Bisnode oppdateres automatisk dersom kredittverdigheten endrer seg. Ratingsystemet går fra AAA (trippel A) til C, hvorav score AAA, AA og A er definert som kredittverdig

Trippel A (AAA) – Høyeste kredittverdighet

rating_aaa

For å få AAA-rating må foretaket ha en omsetning større enn NOK 1 million og en egenkapital på mer enn NOK 200.000. Trippel A (AAA) anses av bedriftene som en høystående utmerkelse.

AA – God kredittverdighet

rating_aa

A – Kredittverdig

rating_a


Les mer hos Bisnode