Vilkår

Om vilkår for bruk av 1881s tjenester 

Avtalevilkår er en avtale mellom bruker og tilbyder av tjenesten, som regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i forhold til bruk, aktivering og nedlastning av tjenestene. Avtalevilkårene vil også inneha informasjon om ansvar, kopiering og spredning, samt brukervern. Det forutsettes at bruker har lest og gjort seg kjent med vilkårene i de tjenestene bruker har tatt i bruk. Dersom bruker ikke har lest eller akseptert vilkårene, men bruk av tjenesten allikevel er gjort mulig og er faktisk gjort, anses brukers bruk av tjenesten som aksept for vilkårene.

Bruk av tjenestene

Avtalevilkår annonsering

Personvern

Se også vår nye side om avtalevilkår og personvern vp.1881.no