Trygg Katalog logo

Medlem av Trygg Katalog

Opplysningen AS er en av flere seriøse aktører innen norske opplysningstjenester som er medlem av Trygg Katalog, som sikrer både privat og offentlig virksomhet.

Det er mange aktører som opererer innenfor katalogmarkedet både på nett og i trykte medier. Mange næringsdrivende opplever at ikke alle disse følger god forretningsskikk. Bransjen har, med bakgrunn i mange henvendelser, tatt initiativ til å opprette Trygg Katalog. 

Trygg Katalog skal sikre rettighetene til privat og offentlig virksomhet som kjøper profilering (eller annonserer) hos katalogselskapene som er medlem av Trygg Katalog. 

Trygg Katalog har i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) opprettet en nemnd som informerer om hvilke aktører som har forpliktet seg til å følge et sett med retningslinjer/kvalitetskrav. Disse Kvalitetskravene skal sørge for at bedrifter som kjøper katalogoppføring hos medlemmer av Trygg Katalog vet at som minimum følges disse kravene. Bedrifter som forplikter seg til retningslinjene vil ha mulighet til å benytte stempelet Trygg Katalog. Dette vil gi kunder en kvalitetssikring og bidra til å rydde opp i markedet for slike tjenester. 

Les mer hos tryggkatalog.no