1881 apper – vilkår og betingelser

NB! Disse vilkår og betingelser gjelder KUN for appene  «1881» for iOS (iPhone og iPad) og «1881 GRATIS» for Android. For vilkår og betingelser for «1881 Mobilsøk» se 1881mobil.no. For oversikt over alle 1881s apper se 1881 apper.

Avtaleforholdet inngås mellom bruker av 1881’s applikasjoner og Digitale Medier 1881 AS. Sistnevnte selskap er ansvarlig for Opplysningen 1881’s  annonsørfinansierte tjenester på digitale plattformer og innehar eierskapet for blant annet 1881’s applikasjon for iPhone, iPad og 1881 Gratis for Android. Digitale Medier 1881 AS er således ansvarlig for innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring.

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til nedlastning, aktivering og bruk av enkelte eller flere av tjenestene samlet kalt 1881’s applikasjon for iPhone, iPad og 1881 Gratis for Android. I iTunes App Store benevnes applikasjonen som «1881». I Google Play benevnes applikasjonen som «1881 Gratis»

Ved bruk av 1881’s gratis applikasjoner for iPhone, iPad og 1881 Gratis for Android aksepteres automatisk alle påfølgende vilkår og betingelser.

Dersom bruker velger å ikke akseptere vilkår i denne avtalen og øvrige avtalevilkår presentert i den elektroniske dialogen skal ikke tjenesten tas i bruk. Det forutsettes at bruker har lest og gjort seg kjent med vilkårene i denne avtalen og i den elektroniske dialogen. Dersom bruker ikke har akseptert vilkårene, men bruk av tjenesten allikevel ble mulig og er faktisk utført, anses brukers bruk av tjenesten som aksept for vilkårene.

Med applikasjonen refererer vi her til både programvaren og innholdet (eksempelvis oppføringer, kart, bilder og tekster) som tilgjengeliggjøres med hjelp av programvaren.

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet tilhører Digitale Medier 1881 AS, og dette samt layout og samlingene av opplysninger på applikasjonen er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruk av tjenesten og abonnementinformasjon som er fremskaffet gjennom 1881 på nett, mobil og andre kanaler er Digitale Medier 1881 AS’ eiendom, og brukeren er gitt rettigheter til å benytte informasjonen kun til personlig bruk.

Det er forbudt å samle, eller gjøre uttrekk av, informasjonen på disse sidene (gjentatt og systematisk kopiering av deler av innholdet), og brukeren gis ikke rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst, bilder og/eller video som inngår i applikasjonen utover det som er nødvendig for å bruke tjenesten på normalt vis.

Informasjonen kan ikke videreselges i noen form. Uten direkte avtale med Digitale Medier 1881 AS er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet i strid med avtale eller lov vil bli rettslig forfulgt. Dataene som hentes fra 1881 kan ikke benyttes i strid med Personopplysningsloven eller annen relevant lovgivning.

Opplysningen® er et beskyttet varemerke, og kan ikke brukes av andre enn Opplysningen 1881 AS eller Digitale Medier 1881 AS i noen som helst form uten skriftlig samtykke fra ett eller begge disse selskapene. Dette gjelder også bruk av logo.

Rettighetshavere kartdata: Norkart AS, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, OpenStreetMap (and) contributors, Geovekst og Kommunene, Statens Kartverk.

Digitale Medier 1881 AS har ansvar for databasens innhold og oppdateringer og søker å holde 1881 mest mulig oppdatert og korrekt. Digitale Medier 1881 AS har likevel intet ansvar for feil eller mangelfulle opplysninger i databasen. Digitale Medier 1881 AS gjør tilgjengelig for brukeren informasjon om og lenker til nettsteder som tjenesten definerer som relevant i forhold til de søkekriteriene brukeren har ført inn i søkefeltet. Digitale Medier AS tar intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk.

Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos Digitale Medier 1881 AS. Digitale Medier 1881 AS har intet ansvar for skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert eller lignende. Digitale Medier 1881 AS tar intet ansvar som følge av feil eller mangler i applikasjonen. Digitale Medier 1881 AS er ikke ansvarlig for skade, økonomisk tap, eller andre erstatningsposter som kan oppstå ved brukers bruk av tjenesten.

Bruken av applikasjonen på brukerens smartphone eller nettbrett kan påvirkes av forhold som står utenfor Digitale Medier 1881 AS’ kontroll. Eksempler er datasystem, nettverksoppkoblinger, presisjon på GPS, triangulering av master eller feil på brukerens enhet. Digitale Medier 1881 AS tar intet ansvar for eventuell skade eller mangler basert på denne type forhold.

Bruker plikter i enhver sammenheng å holde Digitale Medier 1881 AS og Opplysningen 1881 AS skadesløs for ethvert krav fra tredjeparter som bruker har relasjon til. Bruker er ansvarlig for økonomisk tap påført Digitale Medier 1881 AS & Opplysningen 1881 AS ved uaktsom bruk av tjenesten.

Bruker forplikter seg til å ikke på noe vis utnytte tjenesten i strid med Digitale Medier 1881 AS sine rettigheter eller interesser. Bruker kan ikke modifisere, legge til eller slette innholdet i eller deler av applikasjonen. Ei kan bruker benytte applikasjonen i annet miljø enn i den enheten som applikasjonen lastes ned i. Det gis heller ikke anledning til å endre teknologien, dekompilere eller noe annet som påvirker applikasjonen.

Digitale Medier 1881 AS har rett til å registrere brukers bruk av tjenesten og benytte statistikk i rapporter. Den innsamlede informasjonen benyttes også til å verdiøke Digitale Medier 1881 AS sine tjenester og tilby en mer brukervennlig løsning for våre brukere inkl. forbedret kundeservice. Dataene kan også benyttes til markeds- og kunde/brukeranalyser. Digitale Medier 1881 AS er forpliktet til å overholde personvernregler og kan således ikke bruke opplysninger om bruker i strid med Norsk lov.

Ved å akseptere posisjonering vil applikasjonen kunne gi bruker bedre treff på lokale søk. Posisjoneringsinformasjonen benyttes kun for dette formål og deles ikke med noen andre instanser.

Applikasjonene er gratis. Enkelte tjenester som å ringe 1881 fra appen har normal 1881-takst. Tilsvarende hvis du ringer et telefonnummer fra applikasjonen blir du belastet med ordinær takst fra din teleoperatør. For å benytte tjenesten kreves det tilgang til Internett. Er ikke denne tilgangen via en gratis oppkobling og du velger å benytte telefonens datatrafikk, vil bruken faktureres via mobiloperatør. Prisen på datatrafikk avhenger av brukerens mobiloperatør og abonnement. Se priser hos gjeldende mobiloperatør. Bruker skal ha prisinformasjon dersom det introduseres en kostnad på bruk av applikasjonen av Digitale Medier 1881 AS.

For Android, Symbian, Blackberry, Java og Windows Phone brukere eksisterer det øvrige applikasjoner utgitt av Opplysningen 1881 med andre betingelser. Opplysningen 1881 AS utgir også en iPhone & iPad applikasjon kalt ”1881 bedrift” som har annen funksjonalitet samt andre betingelser og vilkår enn 1881 for iPhone & iPad applikasjonen.

Bruker forplikter seg til ikke å benytte tjenesten slik at tjenesten blir avbrutt, skadet eller på annen måte svekket. Bruker forplikter seg til ikke å skade annen brukers enhet eller spre virus eller andre ødeleggende programmer.

Digitale Medier 1881 AS bestreber seg på å levere tjenesten til bruker med best mulig tilgjengelighet, kvalitet og service.

Digitale Medier 1881 AS forplikter seg til å drive tjenesten i henhold til de enhver tid gjeldende regler, retningslinjer og avtaler som regulerer og fastsetter krav for tjenesten.

Digitale Medier 1881 AS har rett til å foreta endringer, oppdatere og fjerne elementer i blant annet avtalen, tjenestens innhold og funksjon, markedsføring og øvrige forhold rundt tjenesten. Endringer/bortfall skal dersom praktisk mulig kommuniseres/tilgjengeligjøres for bruker.

Digitale Medier 1881 AS har suveren rett til å benytte underleverandører.

Bruker har rett til å si opp avtalen på hvilket som helst tidspunkt. Dette kan gjøres ved å avinstallere applikasjonen.

Avtalen reguleres av norsk lov. Verneting er Oslo Tingrett.

Digitale Medier 1881 AS 2013

Se også